lc   rc
Humanrights
Home Site map     Mail us Print EnglishNorwegian

 

Home
Co to sa prawa czlowieka
Zarys historyczny
Naprawdę dawne czasy.
spoleczenstwo
Klasa
Druga
Poweszechna
Czasy aktualne
Jakie prawa?
Ochrona
Prawo na codzien
Czy dotyca mnie?
Egzamin
b

Visste du topp

Czy wiesz, że reprezentanci państw z wszystkich części świata uczestniczyli w negocjacjach na temat ostatniego kształtu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka?

b


 

2.5 POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA (1948)

Karta Narodów Zjednoczonych z czerwca 1945 r. stwierdza, że ONZ jest organizacją działającą na rzecz pokoju i współpracy miedzy państwami oraz popierającą prawa człowieka. Nie ma tam jednak mowy o tym, o jakie prawa chodzi. Dlatego ONZ utworzyło Komisję Praw Człowieka, która miała za zadanie zdefiniować prawa człowieka. Wiele państw brało udział w pracach nad projektem. I tak: Australia, Belgia, Chile, Egipt, Filipiny, Francja, Indie, Iran, Jugosławia, Chińska Republika Ludowa, Białoruska SRR, Liban, Panama, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Wielka Brytania, Ukraińska SRR, USA i Urugwaj. Poza tym wszystkie państwa członkowskie ONZ mogły wypowiedzieć się, co sądzą o propozycjach.

10 grudnia 1948 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło i proklamowało Powszechną Deklarację Praw Człowieka po dwóch długich latach rozmów, kompromisów i zmian. Żadne państwo nie głosowało przeciw. Deklaracja zawiera 30 artykułów, które określają prawa każdego człowieka.

"Każdy człowiek ma prawo do życia, nie wolno nikogo torturować ani karać lub traktować w sposób okrutny, każdy człowiek ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania, każdy człowiek ma prawo do wolności opinii i do jej wyrażania, każdy człowiek ma prawo swobodnego poruszania się. Każdy człowiek ma prawo do glosowania, do pracy, do pomocy państwa, gdy tego potrzebuje, oraz wiele innych praw".

Po raz pierwszy w historii opracowano uniwersalne zasady, którymi powinny kierować się rządy wobec swoich obywateli. W ten sposób państwa straciły część swojej suwerenności, tj. traktowanie obywateli nie jest już wyłącznie wewnętrzną sprawą państwa. Jeżeli któreś z państw łamie prawa człowieka, może zostać skrytykowane przez inne kraje.

Jeden z norweskich profesorów powiedział, że Deklaracja Praw Człowieka była szczęśliwym spotkaniem w historii. Została stworzona w szczególnym okresie historii świata. Straszne wydarzenia podczas II wojny światowej przyczyniły się do powstania wspólnoty pomiędzy krajami. Ta szczególna sytuacja trwała krótko. Po zaledwie kilku latach nastąpił długi okres wrogości i wzajemnych podejrzeń pomiędzy państwami Wschodu i Zachodu, zwany zimną wojną. Ale mimo to Powszechna Deklaracja Praw Człowieka stała się już faktem.

DEKLARACJA STAŁA SIĘ FAKTEM.
Przedstawiciele USA zaproponowali, aby artykuł 1 brzmiał: "All men are created equal", tak jak to napisano w Amerykańskiej Deklaracji Niepodległości z r. 1776. Sformułowanie "all men" nie spodobało się kobiecej reprezentantce z Indii, ponieważ mogłoby być zrozumiane dosłownie. A co z kobietami? Przedstawiciele Związku Radzieckiego nie chcieli sformułowania "created" ponieważ mogło się kojarzyć z boskim tworzeniem, a było to państwo ateistyczne, więc nie mogło podpisać się pod czymś takim! Po długich debatach uczestnicy doszli do porozumienia: "All human beings are born free and equal in dignity and rights".

 

 


Fakty

ONZ ma 191 państw członkowskich. Państwo Watykańskie nie jest członkiem ONZ.

Kofi Annan z Ghany jest sekretarzem generalnym ONZ od roku 1997. W r. 2001 przyznano Sekretarzowi Generalnemu i ONZ Pokojową Nagrodę Nobla

 

b
rammetopp

Główne biura ONZ-u znajdują się w Nowym Yorku, pracuje tam 9 tys. osób, tysiące rozrzuconych jest po całym świecie.

b
lc 2005 © Den Norske Helsingforskomiteen DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITÉ Aktive FredsreiserAKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE AS rc