lc   rc
Humanrights
Home Site map     Mail us Print EnglishNorwegian

 

Home
Co to sa prawa czlowieka
Zarys historyczny
Naprawdę dawne czasy.
spoleczenstwo
Klasa
Druga
Poweszechna
Czasy aktualne
Jakie prawa?
Ochrona
Prawo na codzien
Czy dotyca mnie?
Egzamin
Linker bunn

Visste du topp

Czy wiesz, że ponad milion Niemców zostało uwięzionych lub osadzonych w obozach koncentracyjnych jeszcze przed wojną, a powodem było jedynie to, że sprzeciwiali się Hitlerowi i nazizmowi?

Visste du bunn


 

2.4 DRUGA WOJNA ŚWIATOWA A POWSTANIE ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

Zarówno przed jak i w czasie drugiej wojny światowej (1939-1945) naziści głosili w Niemczech nienawiść wobec Żydów. Była to ideologia, która twierdziła, że Żydzi to ludzie niższej kategorii ("podludzie") oraz obwiniała ich za całe zło świata. Ustawy Norymberskie z roku 1935 uczyniły dyskryminację Żydów za obowiązującą. Nie wolno im było odtąd brać udziału w handlu, palono synagogi, izolowano ich w gettach. Lecz to nie było najgorsze. Naziści zaczęli budować obozy koncentracyjne, w których planowali eksterminować naród żydowski. Wymordowali 6 milionów Żydów, oraz wiele milionów m.in. Polaków, Cyganów oraz osób innych narodowości, które nie zgadzały się z nazistami. Wszystkie osoby, które nie pasowały do ideologii o czystej, aryjskiej rasie były niebezpieczne dla Rzeszy.

Państwa uczestniczące w walce przeciw Niemcom hitlerowskim były już w czasie wojny zgodne co do tego, że należy stworzyć światową organizację na rzecz obrony pokoju. Były przekonane, że jeśli będą ze sobą współpracować, zapobiegną w przyszłości wybuchowi nowej wojny. Tak powstała ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH - organizacja, której członkiem może zostać państwo.

ONZ została powołana do życia w czerwcu 1945 po 6-tygodniowej konferencji w San Francisco. Państwa zwycięskie w drugiej wojnie światowej dyskutowały o zasadach jakimi ma się rządzić nowa organizacja, nie zajmowano się natomiast prawami jednostek. Takie państwa jak Chile, Kuba, Meksyk i Panama chciały, aby prawa jednostek zostały uwzględnione. W czasie konferencji pokazano światu zdjęcia i raporty o eksterminacji ludności pochodzenia żydowskiego i innych narodów w czasie II Wojny Światowej. Media drukowały materiały, zdjęcia oraz pokazywały filmy z obozów koncentracyjnych i komór gazowych. Zszokowani ludzie zmusili swoje rządy do tego, aby ONZ zajęła się nie tylko regułami postępowania między państwami, ale również tym, jak rządy mają traktować pojedynczego człowieka. To, co stało się w Niemczech nie może się więcej powtórzyć!

Tekst z odnośnikiem : Druga wojna światowa uświadomiła ludziom, co powinny znaczyć takie wartości jak wolność i godność. Przeżycie czegoś wstrząsającego uczy nas tego, co właściwe. Uznanie dla praw człowieka rosło wraz z potępieniem tego, co było ich zaprzeczeniem. Innymi słowy, prawa człowieka są zakorzenione w rzeczywistości.

 

 

Fakty

Uważa się, że ponad 55 milionów ludzi zginęło w czasie II wojny światowej

Wojna to zorganizowane użycie siły pomiędzy grupami ludzi w celu zniszczenia przeciwnika albo zmuszenie go do poddania się.

b
rammetopp

W czasie poprzednich wojen ofiarami byli żołnierze głównie młodzi mężczyźni. Dzisiaj 90% ofiar wojen to ludność cywilna, tj. kobiety i dzieci.

b
lc 2005 © Den Norske Helsingforskomiteen DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITÉ Aktive FredsreiserAKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE AS rc