lc   rc
Menneskerettighetskurs
Home Site map     Mail us Print EnglishNorwegian

 

Home
Co to sa prawa czlowieka
Zarys historyczny
Naprawdę dawne czasy.
spoleczenstwo
Klasa
Druga
Poweszechna
Czasy aktualne
Jakie prawa?
Ochrona
Prawo na codzien
Czy dotyca mnie?
Egzamin
b

Visste du topp

Czy wiesz, że konstytucja norweska z 1814 przyznała obywatelom określone prawa człowieka?

b


 

2.2. SPOŁECZEŃSTWO A ROZWÓJ PRAW OBYWATELSKICH I POLITYCZNYCH

Z czasem, gdy przemysł i usługi stały się równie ważne jak rolnictwo, zaczęła rosnąć w siłę nowa klasa społeczna. Klasa średnia (burżuazja), jak ich nazywano, składała się z właścicieli fabryk, inżynierów, adwokatów, lekarzy i innych osób. Wszyscy oni zarabiali własne pieniądze. Walczyli o większe swobody - wolności słowa, wyznania, wolność ekonomiczną - tzn. możliwość swobodnego prowadzenia handlu i innej działalności prywatnej bez ingerencji państwa.

Pod koniec XVIII w. nowe grupy społeczne w Ameryce Północnej i we Francji rozpoczęły bunty społeczne. Po tych dwóch "rewolucjach wolnościowych", jak je nazywano, prawa człowieka zostały włączone do ustawodawstwa w tych krajach. Nowe władze w tych krajach opracowały dwa ważne akty: w Stanach Zjednoczonych w 1776 roku "Deklarację Niepodległości" oraz we Francji w 1789 roku "Deklarację Praw Człowieka i Obywatela". Współczesne społeczeństwa Stanów Zjednoczonych i Francji opierają są na zasadach zawartych w tych deklaracjach.

Dokumenty te wywarły wpływ na resztę świata. Wiele państw Europy wprowadziło te zasady do swoich konstytucji. Konstytucja norweska z 1814 roku zapewniła niektóre przywileje, jak np. wolność słowa, wolność działalności gospodarczej, prawo do własności, prawo do rozprawy sądowej itd.

Chociaż prawa człowieka znalazły się w wielu dokumentach o dużym znaczeniu, były w tamtych czasach bardziej teorią niż praktyką i poza tym nie dotyczyły wszystkich. W wielu krajach wolni byli tylko ci, którzy posiadali majątek, a więc arystokracja, jak również nowa klasa mieszczańska (średnia; burżuazja), która otrzymała przywileje. O prawach kobiet zapomniano.

 

 

Fakty

Rewolucja Francuska w 1789 roku była walką klas społecznych. Rewolucjoniści chcieli znieść nieograniczoną władzę króla i przekazać ją ludowi, kierując się hasłem "wolność, równość i braterstwo". Francja przyjęła jako pierwsza Deklarację Praw Człowieka i Obywatela, a w 1791 roku nową konstytucję. Najbogatsi zapewnili sobie najwięcej władzy.

Kiedy Europejczycy zaczęli osiedlać się w XVII wieku w Ameryce Północnej, mieszkający tam Indianie przyjęli ich dobrze. Konflikty zaczęły powstawać wówczas, gdy Europejczycy zaczęli zajmować ziemię Indian, z biegiem czasu przerodziły się one w jeden z najstraszliwszych przykładów dyskryminacji rasowej i ludobójstwa.

 

b
rammetopp

Pod koniec XVII w. Brytyjczycy zdobyli wybrzeże morskie Ameryki Północnej, gdzie już od ponad 100 lat mieszkali emigranci z Europy i zaczęli domagać się podatku od mieszkańców tych ziem. Doprowadziło to w 1775 roku do wybuchu Amerykańskiej Wojny o Niepodległość. Rok później przyjęto Deklarację Niepodległości.

b
lc 2005 © Den Norske Helsingforskomiteen DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITÉ Aktive FredsreiserAKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE AS rc