lc   rc
Humanrights
Home Site map     Mail us Print EnglishNorwegian

 

Home
Co to sa prawa czlowieka
Zarys historyczny
Naprawdę dawne czasy.
spoleczenstwo
Klasa
Druga
Poweszechna
Czasy aktualne
Jakie prawa?
Ochrona
Prawo na codzien
Czy dotyca mnie?
Egzamin
Linker bunn

Visste du topp

Czy wiesz, że nigdy dotychczas tak wielu ludzi nie pracowało na rzecz rozwoju i postępu? Ponad 90% ogólnej liczby naukowców żyje w dzisiejszych czasach. A równocześnie 130 milionów dzieci nie potrafi czytać, pisać i liczyć.

Visste du bunn


 

2.6 PRAWA CZŁOWIEKA W NASZYCH CZASACH

Mimo widocznego postępu, rozwój nie staje się automatycznie udziałem wszystkich ludzi. Mimo że ludzkość jako całość nigdy nie stała na tak wysokim poziomie wiedzy i rozwoju, to jednak największym zadaniem ruchu na rzecz praw człowieka jest zlikwidowanie głodu.

1,2 miliardy ludzi ma zbyt mało żywności, a 800 milionów jest chronicznie niedożywionych. Jednocześnie tylko w jednym kraju - USA - w ciągu roku 400 tys. ludzi poddaje się operacji plastycznej odtłuszczania. Pokazuje to, jakie istnieją obecnie duże różnice i ile jest jeszcze do zrobienia i jaka spoczywa na nas odpowiedzialność. Praca na rzecz przestrzegania praw człowieka może zmienić tę sytuację.

Odkąd przyjęto Deklarację w l948 roku nastąpił duży postęp w międzynarodowym systemie ochrony praw człowieka. Ponieważ Deklaracja nie była prawnie wiążąca, Komisja Praw Człowieka ONZ nadal pracowała nad jej ulepszeniem. Chciano, by zasady Deklaracji recypowano do prawa krajowego, a państwa przestrzegały wszystkich artykułów. Zajęło to 18 lat. W roku 1966 zostały sformułowane dwie konwencje "Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych" oraz "Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych". Proces został zahamowany przez zimną wojnę. Dokumenty miały stać się obowiązujące w momencie ratyfikacji przez 35 państw, co stało się w 1976 roku. Dzisiaj Pakt ratyfikowało około 150 z 200 państw członkowskich. Deklaracja z 1948 roku oraz konwencje z 1966 roku to fundamenty międzynarodowego systemu praw człowieka. Te 3 akty są nazywane "The International Bill of Human Rights"

Istnieją również inne niż ONZ międzypaństwowe organizacje, które pracują nad szerzeniem praw człowieka: Rada Europy, OAS (Organization of American States) - Organizacja Państw Amerykańskich, OAU (Organization of African Unity) - Organizacja Jedności Afrykańskiej i inne. Do tego dochodzą tysiące organizacji wolontariackich oraz ludzi pracujących na rzecz praw człowieka.

Może i ty masz ochotę pracować nad promocją praw człowieka?

 

 


Fakty

53% dzieci w Indiach jest niedożywionych. Jednocześnie Indie wydają miliardy na rozwój arsenału broni jądrowej. Paradoksalnie Indie przeznaczają te pieniądze na ochronę największego skupiska biednych ludzi na ziemi.

b
rammetopp

Około 92% ludzi zakażonych wirusem HIV mieszka w krajach nierozwiniętych. Około 40 milionów ludzi jest zarażonych tym wirusem .W krajach o rozwiniętym przemyśle HIV/AIDS nie jest już zagrożeniem, ponieważ informacja o chorobie dotarła do ludzi. Poza tym są dostępne lekarstwa, które pozwalają żyć długo i godnie pomimo choroby. Lekarstwa te są za drogie dla ludzi z biednych krajów.

b
lc 2005 © Den Norske Helsingforskomiteen DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITÉ Aktive FredsreiserAKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE AS rc