lc   rc
Menneskerettighetskurs
Home Site map     Mail us Print EnglishNorwegian

 

Home
Co to sa prawa czlowieka
Zarys historyczny
Jakie prawa?
Ochrona
Prawo na codzien
Czy dotyca mnie?
co ja
Egzamin
b

top


Czy wiesz, że jeżeli nikt nie będzie działał, nic nie zostanie zrobione?

b


 

6.1 CO JA MOGĘ ZROBIĆ?

W czasie tego kursu dowiedziałeś się, że za przestrzeganie praw człowieka głównie odpowiadają państwa. To rządy wielu krajów spisały Powszechną Deklarację Praw Człowieka, państwa ratyfikowały te dokumenty, to państwa mają przestrzegać praw człowieka i tylko państwa mogą je ewentualnie naruszać. Może myślisz, że ty nic nie musisz robić. Ważne jest, byś był świadom tego, że to pojedyncze osoby tworzą społeczeństwa, a te z kolei tworzą państwa. Każdy ma zawsze możliwość, by coś zmienić. W czasie tego kursu dowiedziałeś się, że to pojedynczy ludzie rozpoczęli rozmyślanie nad prawami człowieka. To pojedynczy ludzie wypowiadali się o nich w swych przemówieniach i publikacjach.. To pojedynczy ludzie i grupy na przestrzeni lat apelowały, protestowały, inspirowały, w końcu domagały się, by prawa człowieka uczynić prawem powszechnym. Gdyby nie oni wszyscy, nie spisano by Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Dowiedziałeś się również, że świat ma jeszcze do przebycia długą drogę i że codziennie zdarzają się przypadki łamania praw człowieka. Ale w dalszym ciągu to pojedynczy ludzie mogą zdziałać najwięcej. W jednym z dokumentów ONZ powiedziano "ponieważ wojny rodzą się w ludzkich umysłach, pokój musi być tam również tworzony". Znaczy to, że działanie na rzecz praw człowieka powstaje w umysłach każdego człowieka oraz poprzez jego codzienne działania.

Twoje działanie na rzecz praw człowieka też jest ważne Oto kilka rzeczy które możesz zrobić:

 • Bądź świadom tego i miej odwagę powiedzieć to, kiedy ktoś będzie dyskryminowany w szkole, w domu czy przez przyjaciół;
 • Uważaj, abyś ty też nie traktował kogoś niesprawiedliwie;
 • Sam poszerzaj swoją wiedzę; wydano wiele książek, istnieje wiele storn internetowych na temat ochrony praw człowieka;
 • Powiedz nauczycielom, że chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o prawach człowieka. Pisz wypracowania, pracuj w grupach, twórz kampanie o np. rasizmie czy lobbingu;
 • - Napisz list do władz powiatu lub krótki artykuł do miejscowej gazety;
 • Organizuj zbiórki pieniędzy lub loterie fantowe, a pieniądze przeznacz dla organizacji zajmujących się prawami człowieka;
 • Podróżuj, by poznać innych ludzi i inne kultury;
 • Zostań członkiem organizacji pracującej na rzecz praw człowieka. Większość takich organizacji proponuje członkostwo z roczną opłatą, ze zniżką dla studentów i młodzieży. Może będziesz mógł się aktywnie zaangażować w prowadzone kampanie lub akcje;
 • Wstąp do partii politycznej i pracuj na rzecz praw człowieka na terenie powiatu lub województwa;
 • Kształć się. Codziennie wielu ludzi pracuje nad promowaniem praw człowieka, zarówno w organizacjach pozarządowych, jak i w urzędach państwowych. Być może na studiach mieli taki przedmiot jak prawa człowieka, lecz większość ma inne wykształcenie. Wybierz taki kierunek studiów, który cię interesuje. By zajmować się obszarem praw człowieka można być prawnikiem, pisarzem, dziennikarzem, nauczycielem, pracownikiem służby zdrowia czy księgowym, zajmować się marketingiem czy posługiwać językami obcymi;
 • Jeżeli masz trochę wolnego czasu przeznacz je na pracę jako wolontariusz.

Fakty

26 stycznia 2001 roku 15 letni Beniamin Hermansen został zmordowany przez neonazistów w Holmlia. Kilka dni później mieszkańcy Oslo szli w pochodzie przeciwko rasizmowi. Był to największy pochód w Norwegii od czasów II Wojny Światowej.

Simon Flem Devold, pracujący w Aftenposten, otrzymuje rocznie 10 tys. listów z pytaniami o prawa dzieci.

b
top
lc 2005 © Den Norske Helsingforskomiteen DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITÉ Aktive FredsreiserAKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE AS rc