lc   rc
Human Rights
Home Site map     Mail us Print EnglishNorwegian

 

Home
Co to sa prawa czlowieka
Zarys historyczny
Jakie prawa?
Ochrona
Prawo na codzien
norwegia
Czy dotyca mnie?
Egzamin
b

top

Czy wiesz, że wszyscy pracujący w instytucjach publicznych - szkołach, świetlicach, szpitalach, więzieniach, miejscach opieki nad dziećmi - powinni respektować prawa człowieka?

b


 

5.1 NORWEGIA

Norwegia znajduje się w spokojnej części świata i jej władze często podkreślają, że praw człowieka powinno się przestrzegać. Pomimo to, nie można powiedzieć że władze zawsze będą traktować wszystkich z szacunkiem jakiego wymagają prawa człowieka. Również w dobrze działającej demokracji ludzie mogą być traktowani w sposób uderzający w ich poczucie godność.

Wszyscy, którzy sprawują władzę odpowiadają za przestrzeganie praw człowieka. W Norwegii rząd przekazał swoje uprawnienia w tym zakresie radom państwowym i władzom lokalnym, to one teraz muszą przestrzegać praw człowieka.. Ważne jest więc, by osoby pracujące w więzieniach, szpitalach, policji, urzędach celnych, instytucjach dla uchodźców, szkolnictwie czy organizacjach pomocy społecznej znały prawa człowieka.. Są to osoby, które ustawowo zobowiązano do stosowania prawa państwowego wobec innych osób.

W porównani z wieloma krajami, Norwegia jest zamożna i może sobie pozwolić na odpowiednie traktowanie ludzi przez instytucje państwowe. Istnieje wysoka wrażliwość na wszelkie próby nadużywania władzy przez państwo, co powoduje natychmiastową reakcję i nagłośnienie sprawy w mediach. Większość z nas jest na ogół traktowana dobrze i nie mamy powodów do skarg.

W Norwegii prawa człowieka są szczególnie ważne dla tych, którzy są "inni", znajdują się w trudnej sytuacji lub się wyróżniają.. To może być osoba prosząca o azyl służby imigracyjne lub osoba o odmiennym kolorze skóry lub orientacji seksualnej, czująca się z tego powodu dyskryminowana na rynku pracy, w restauracjach, klubach lub innych sytuacjach życiowych. Może być to również bezdomny, narkoman, bądź pacjent szpitala dla chorych psychicznie lub dziecko czy dorosły szukający schronienia w ośrodku pomocy społecznej. Osoby wyróżniające się z tłumu, są szybciej dostrzegane, a tym samym narażone na zaczepne zachowania innych, dlatego potrzebują ochrony (gwarantują ją prawa człowieka). Mówi się że prawa człowieka chronią "prawo do bycia innym".

Czy wiesz, że słowo "dyskryminować" pochodzi od słowa łacińskiego discriminare i oznacza rozróżniać, robić różnicę? Dyskryminować oznacza więc - traktować inaczej, zazwyczaj gorzej. Najczęściej to słowo używane jest do opisu bezpodstawnego lub niesprawiedliwego traktowania pojedynczych ludzi lub całych grup ze względu na ich: narodowość, religię, kolor skóry, opierając się przy na tradycyjnym lub emocjonalnym punkcie widzenia.

 


Fakty

W 1999 roku Parlament Norwegii przyjął ustawę, w której stwierdził, że Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz dwie konwencje NZ z 1966 roku będą częścią składową prawa norweskiego. W przypadku kolizji norm prawa norweskiego z tymi dokumentami, prawa zawarte w tych konwencjach mają pierwszeństwo.

b
top

ONZ w latach 2002 i 2003 uznała Norwegię za kraj najlepszy do życia

W Norwegii bez wyroku sądu można być przetrzymywanym w areszcie tygodniami

i miesiącami, co spotkało się wielokrotnie z krytyką ze strony Rady Europy.

b
lc 2005 © Den Norske Helsingforskomiteen DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITÉ Aktive FredsreiserAKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE AS rc