lc   rc
Humanrights
Home Site map     Mail us Print EnglishNorwegian

 

Home
Co to sa prawa czlowieka
Zarys historyczny
Jakie prawa?
Ochrona
panstwa
organizacje
niepanstwowe
media
miedzynarodowy
Prawo na codzien
Czy dotyca mnie?
Egzamin
b

top


Czy wiesz, że w 2001 roku 31 dziennikarzy zginęło tylko dlatego, że wykonywali swój zawód?

b


 

4.4 MEDIA

Media odgrywają ważną rolę w działaniu na rzecz praw człowieka. To telewizja, radio czy prasa są źródłem informacji dla osób indywidualnych i organizacji pozarządowych. W wolnym, demokratycznym społeczeństwie media powinny być "psem strażniczym", donoszącym o nadużyciach władzy. Ważne jest, by media były zróżnicowane, a społeczeństwo otrzymało informacje i opinie o tym jak funkcjonuje państwo z wielu źródeł..

Politycy i ludzie zaczynają uświadamiać sobie problemy, gdy mówią o nich media. Często presja społeczna, wywierana na polityków i władze, doprowadza do zmian i rozwiązania problemów. Niestety często okazuje się, że politycy bądź władza, zdają sobie sprawę z istniejącego problemu, ale nie dążą do jego rozwiązania. Często dopiero presja społeczeństwa, spowodowana złym obrotem spraw, zmusza ich do działania.

Dla organizacji praw człowieka ważne jest, by utrzymywać dobry kontakt z dziennikarzami, gdyż mogą oni pisać i mówić o naruszeniach. Niezliczone przykłady z całego świata pokazują, że poruszenie przez media jakiegoś problemu wywołuje działanie władzy i polepszenie sytuacji pokrzywdzonych osób.

W niektórych krajach pisanie i mówienie o prawach człowieka, może być niebezpieczne dla dziennikarza. Rządzący nie lubią, gdy krytykuje się ich politykę, dlatego wielu dziennikarzy aresztowano i osadzono w więzieniach za ich "krytykę".


Fakty

"Lorenzo Natali Prize" to europejska nagroda, co roku przyznawana dziennikarzom, którzy zrealizowali najciekawsze reportaże o prawach człowieka i rozwoju demokracji.

W 2001 roku organizacja "Reporterzy bez granic" doniosła o śmierci 31 dziennikarzy. W tym samym czasie wzrosła liczba uwięzionych, atakowanych i zagrożonych dziennikarzy. W styczniu 2002 roku w więzieniach przebywało 110 dziennikarzy.

b
top

Plakat "Bądź ostrożny" - to zbiór norm etycznych dla prasy, radia i telewizji oraz publikacji internetowych, uchwalonych przez Norweski Związek Prasowy, które mają zapobiegać wolności mediów realizowanej kosztem praw człowieka.

b
lc 2005 © Den Norske Helsingforskomiteen DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITÉ Aktive FredsreiserAKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE AS rc