lc   rc
Humanrights
Home Site map     Mail us Print EnglishNorwegian

 

Home
Co to sa prawa czlowieka
Zarys historyczny
Jakie prawa?
Ochrona
panstwa
organizacje
niepanstwowe
media
miedzynarodowy
Prawo na codzien
Czy dotyca mnie?
Egzamin
b

top

Czy wiesz, że największą pozarządowa organizacją jest Amnesty International, a na całym świecie ma ona ponad 2 miliony członków?

b


 

4.3 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Organizacje pozarządowe (po angielsku Non Governmental Organisation, NGO) to najważniejsi działacze na rzecz ochrony praw człowieka. Organizacje te są organizacjami niezależnymi, ponieważ poruszają i nagłaśniają sprawy, które rządy wolałby przemilczeć i organizacjami typu non-profit, ponieważ kierują się ideami, działając na rzecz zmiany świata na lepsze, nie czerpiąc z tego zysków. Przykładem są m.in. Amnesty International, Komitet Helsiński, Norweska Organizacja Pomocy Osobom Szukającym Azylu (NOAS), Redd Barna (pomoc dzieciom), Organizacja ludzi niepełnosprawnych oraz Centrum Antyrasistowskie.

Organizacje pozarządowe stworzone przez osoby zaangażowane w ochronę praw człowieka, często są rzecznikiem grup osób narażonych na krzywdę takich jak: uchodźcy, kobiety, dzieci, osoby niepełnosprawne, więźniowie, osoby prostytuujące się. Z reguły NGO-s mają dobre relacje ze zwykłymi ludźmi, ich członkami są wspierający je ludzie i cieszą się dużym autorytetem w dziedzinie, którą się zajmują, wśród władz i mediów.

Niektóre państwa traktują te organizacje za uciążliwe i groźne, ponieważ krytykują politykę władz. Co roku ginie wielu aktywistów, obrońców praw człowieka, ponieważ ujawnili łamanie praw i krytykowali władzę.

Organizacje pozarządowe mają różne cele i przyjmują różne sposoby działania takie jak:

  • - monitorowanie przestrzegania praw człowieka i proponowanie władzom państwowym sposobów poprawy sytuacji,
  • - przedstawianie i informowanie mediów nt. praw człowieka, proponowanie rozwiązań istniejących problemów, co dotrze do ludzi i zwiększy presję na władzę,
  • - pomoc całym grupom i poszczególnym osobom, uważających że ich prawa zostały złamane,
  • - informowanie i edukowanie o prawach człowieka,
  • - organizowanie kampanii informacyjnych i protestów,
  • - wspieranie organizacji pracujących na rzecz praw człowieka w innych krajach

Fakty

W Norwegii pod koniec 2003 roku Amnesty International liczyła 47 tys. członków

Redd Barna (Ratujmy dzieci) w czasie akcji telewizyjnej w 1993 roku, zebrała ponad 150 milionów koron norweskich. Prawie 4 miliony zebrały dzieci organizując loterie fantowe

b
top

Norweska Rada Uchodźców, pracuje od 1946 roku na rzecz uchodźców i jest jedną z największych organizacji w Norwegii

b
lc 2005 © Den Norske Helsingforskomiteen DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITÉ Aktive FredsreiserAKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE AS rc