lc   rc
Humanrights
Home Site map     Mail us Print EnglishNorwegian

 

Home
Co to sa prawa czlowieka
Zarys historyczny
Jakie prawa?
obywatelskie
gospodarcze
prawa
kobiety
uchodzes
wojna
Ochrona
Prawo na codzien
Czy dotyca mnie?
Egzamin
b

 top


Czy wiesz, że około 800 tys. Norwegów wyemigrowało do Ameryki w okresie jednego stulecia (od 1825 do 1925) mając nadzieję na lepsze życie?

b


 

3.5. PRAWA UCHODŹCY

Uchodźca to osoba, która opuściła swój kraj "na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych"

Często wojny i konflikty zmuszają ludzi do opuszczenia swoich domów. Uchodźcy znajdują się w ekstremalnej sytuacji życiowej. Pomyśl, jak trudne byłoby twoje życie, gdybyś musiał opuścić dom, rodzinę, przyjaciół i żyć w obcym kraju, w nowych warunkach, być otoczonym ludźmi mówiącymi językiem, którego ty nie rozumiesz.

ONZ uchwaliła w roku 1951 Konwencję dotyczącą statusu uchodźcy. Przyznała ona uchodźcom wiele praw - np. prawo do międzynarodowego dokumentu podroży oraz prawo do połączenia z najbliższą rodziną. Konwencja stwierdza również, że kraje które przyjmą uchodźców, mają zapewnić im wyżywienie, dach nad głową, możliwość kształcenia się i zatrudnienia.

Na świecie jest około 14 milionów uchodźców, ludzi wypędzonych ze swoich domów i szukających schronienia w obcych krajach. Większość to kobiety i dzieci. Oprócz tego około 20 do 25 milionów ludzi musiało opuścić swoje domy, ale nie wyjechało ze swojego kraju.

Pragnienie, niepewność polityczna oraz bieda sprawiają, ze wielu ludzi z biednych krajów marzy o lepszym i pewniejszym życiu w krajach Zachodnich. Tych, którzy uciekają z powodu biedy, mając nadzieję na lepsze życie, nazywa się migrantami ekonomicznymi. Ponieważ nie są prześladowani politycznie, nie mają statusu uchodźcy w znaczeniu prawnym, dlatego w Norwegii nie mogą otrzymać azylu politycznego i prawa pobytu. Licznym pozwolono jednak zostać z przyczyn humanitarnych.

Samotni, niepełnoletni uchodźcy
W roku 2003 przybyło do Norwegii prawie 700 całkowicie samotnych dzieci poszukując azylu. Często są to dzieci przybywające z krajów gdzie toczy się wojna domowa lub inny wewnętrzny konflikt doprowadzając do rozłąki dzieci z rodzicami. Być samotnym w obcym kraju to wielkie obciążenie psychiczne szczególnie, gdy dziecko nie wie co dzieje się z jego rodzicami. Dzieci takie, mając za sobą ciężkie przeżycia, czują się niepewnie, dlatego ważne jest, by jak najszybciej powiedzieć im, czy mogą zostać w Norwegii.

 


Fakty

"Azyl" znaczy dosłownie "wolne miejsce"; szukający azylu to osoba która na własną rękę zwraca się do władz obcego państwa z prośbą o opiekę i prawo pobytu. Jeśli azyl zostanie przyznany , wówczas otrzymuje ona "status uchodźcy".

b
top

W Norwegii wszystkie podania o azyl rozpatruje Utlendingsdirektoratet (UDI) (Urząd do spraw cudzoziemców).

Osoby będące uchodźcami w granicach własnego kraju nazywane są "uchodźcami wewnętrznymi". Nie obejmuje ich status uchodźcy.

b
lc 2005 © Den Norske Helsingforskomiteen DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITÉ Aktive FredsreiserAKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE AS rc